VIOLET DAPKA D21

GOLDEN DAPKA D6

LIGHT GREEN DAPKA D19

SILVER DAPKA D1

RED DAPKA D101(D11)

CHEERY RED DAPKA D102

GRAFIT DAPKA D41

BLACK DAPKA D7

NEVY BLUE DAPKA D44